سفارش پاورپوینت پرسشنامه آماده تحقیق  آماده    پروژه های آماده       ترجمه  آماده راهنمای سایت صفحه اصلی
ارتباط با ما استخراج و چاپ مقالات  سفارش تحقیق      پروژه معماری        سفارش ترجمه  lisrel  & spss سفارش پروپزال

 

جهت استفاده از خدمات سایت پس از مشاهده نمونه کار در بخشهای آماده و در قسمتهای سفارشی نیز بعد از هماهنگی با همکاران ما در دفتر فنی  آرتاپات در مورد قیمت و کیفیت انجام کار مبلغ سفارش درخواستی را پرداخت کرده و سپس اقدام به سفارش نمایید .

نحوه پرداخت به یکی از سه حالت زیر می باشد .


1 . پرداخت از طریق دستگاههای عابر بانک به شماره کارت  6037991396302733   به نام نرجس موسوی .

2 . واریز به شماره حساب 0107330538008سیبا به  و یا 0102821290001  سپهر  به نام  نرجس موسوی  .

3.  پرداخت آنلاین از طریق اینترنت بانک .

 

 قسمت های مختلف سایت جهت ارائه خدمات شامل موارد زیر می باشد :

 

1 . ترجمه  آماده  :  این قسمت شامل ترجمه های آماده در موضوعات مختلف می باشد .

2 . پروژه های آماده : این قسمت جهت سفارش پروژه می باشد .

3 .  تحقیق  آماده  : این قسمت شامل تحقیق های آماده فارسی و انگلیسی در موضوعات مختلف می باشد . 

4 .  پرسشنامه آماده : این قسمت شامل عناوین پرسشنامه های آماده در موضوعات مختلف می باشد .

5 . سفارش پاورپوینت : این قسمت جهت سفارش  پاورپوینت می باشد .

6 . سفارش پروپزال : این قسمت جهت سفارش  پروپزال می باشد .

7 .  lisrel  & spss  : این قسمت جهت سفارش  spss می باشد .

8 : سفارش ترجمه :این قسمت جهت سفارش  ترجمه می باشد .

9 . پروژه معماری  :  این قسمت جهت سفارش  پروژه های معماری می باشد .

10 .  سفارش تحقیق :این قسمت جهت سفارش  تحقیق می باشد .

11 . استخراج و چاپ مقالات : این قسمت جهت ارائه و چاپ مقالات در سایتهای خارجی و دریافت مقالات از آنها می باشد  .